Medcura bemannar hela vård- och omsorgssektorn med duktiga vikarier. Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare och övriga personalkategorier inom vård och omsorg. Detta gör oss till en av de få helhetsleverantörerna i branschen.

Medcuras huvudkontor finns i centrala Stockholm men verksamheten är rikstäckande och Medcura har avtal med kommuner och landsting samt ett stort antal privata vårdgivare över hela landet.

Vi har en omfattande personalpool där olika specialiteter finns representerade i varje yrkesgrupp. Vi bemannar på kort eller lång tid, allt från enstaka uppdrag till att bemanna hela avdelningar. Vi månar om vår personal och vill att alla ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete.

Välkommen att ta våra resurser i anspråk!