Medcura Logotype

OM MEDCURA

Medcura AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet 2009. Medcura AB hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Från vårt huvudkontor i centrala Stockholm ansvarar vi för uppdrag till både kommuner, landsting och ett stort antal privata vårdgivare från Umeå i norr till Malmö i söder.

Medcuras affärsidé lyder:

”Vi tillhandahåller kompetent och lyhörd personal till vårdgivare vars uppdrag är att bedriva omsorgsfull och effektiv vård”

Våra framgångsfaktorer och kännetecken ligger inom:

  • Personlig kontakt
  • Snabb handläggning
  • Engagemang
  • Lojalitet
  • En god personalvård

Tillgänglighet

Du når oss dag som natt, helg som vardag. Vår kunniga servicepersonal finns alltid på plats för att ge dig hjälp direkt. Våra konsultchefer har alla mycket bred och gedigen erfarenhet av vårdbemanning för att kunna ta emot och behandla din förfrågan på bästa sätt. Med vår samlade kompetens och erfarenhetsbas kompletterar vi varandra.

Kvalitet

Vi anser att en förutsättning för att med stolthet kunna leverera de tjänster vi tillhandahåller är att vi arbetar med kontinuitet som en av våra starkaste ledstjärnor. I processen att placera ”rätt person på rätt plats” är kartläggningen och förståelsen för våra kunders behov, önskemål och förväntningar av yttersta vikt.

Uppföljning

Medcura strävar efter att ha en direkt och kontinuerlig uppföljningsdialog med kunden. Att få återkoppling av hur vi som leverantör lever upp till våra uppdragsgivares förväntan avseende kompetens, kvalitet och bemötande är en viktig del i Medcuras kvalitetsarbete.

Vår verksamhet bygger på långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende i en nära samverkan med våra kunder. Målsättningen med vårt arbete är att tillfredsställa våra kunders behov och överträffa förväntningarna på utförda uppdrag. Vår företagskultur är stark och präglas av arbetsglädje och öppenhet. Vi månar om vår personal och vill att alla ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete.

Vi har en stadig och stabil tillväxt och vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling tillsammans med kunder och medarbetare.

img_ommedcura