Franska senaten besöker Medcura

24 sep 2022

Det är inte alla dagar Medcura får besök av franska senaten! Idag fick vi och våra engagerade konsulter berätta om erfarenheter och synpunkter på det svenska systemet för privat vårdbemanning och hur det påverkar medborgarnas tillgång till god vård. Det var en mycket intresserad delegation som ställde många och initierade frågor. Vi är mycket stolta över att vara det enda svenska företag inom vårdbemanning som valdes ut när franska senatens kommitté för sociala frågor besökte svenska regioner, sjukhus och organisationer inom hälso- och sjukvård.