Specialistläkare till SOS Alarms 112-central i Stockholm

Stockholms län

Om uppdraget

Medcura söker specialistläkare till den prehospitala bakjouren på SOS Alarms 112-central i Stockholm. Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet som specialistläkare med bred bakgrund helst inom akutsjukvården och kunskap om vårdutbudet inom Region Stockholm.

Den prehospitala bakjouren fungerar som stöd i telefonbedömningar och hänvisningar för de patienter som bedöms på prioriterings- och dirigeringstjänsten. 

Medcura har bemannat denna tjänst året runt sedan 2016 med en läkargrupp som idag består av 20 läkare med varierande bakgrund. Vi söker nu fler läkare till denna unika tjänst som passar många, men inte alla. Det är en arbetsplats som är dels är skyddsklassad men även arbetsuppgifterna och hur dom skall utföras är strikt reglerad med rutiner och processer som inte får frångås. Det enda ni har en frihet i är i era läkarbedömningar där utmaningen ligger att ni inte ser patienten när ni gör era bedömningar.

Den grundläggande arbetsbeskrivningen är:
– Besvara medlyssning från ambulansdirigent och stödja denna i den medicinska bedömningen.
– Besvara anrop från Dirigent med frågeställningar t.ex. om prioritering av bedömda ärenden, prioritera mellan olika ärenden inom samma prioritet vid hög belastning. 
– Besvara icke akuta anrop från ambulanssjukvården på plats hos den hjälpsökande för stöd i den fortsatta handläggningen av patient till rätt vårdnivå, t.ex. egenvård.
– Att aktivt samverka kring Stockholms virtuella väntrum tillsammans med Väntrumsanvarig sjuksköterska i nya bedömningar under väntetid på ambulans, omfördelning till annan prehospital läkarbedömning samt patientstyrning.
– Tillsammans med väntrumsansvarig sjuksköterska signalera till TTL/OPK vid ansträngd belastning som riskera påverka patientsäkerheten i väntan på ambulans.
– Besvara anrop från i första hand SOS sjuksköterska för fördjupad medicinskt bedömning av hjälpbehövande.
– Besvara anrop från OPK med frågeställningar t.ex. utomlänstransporter? Besvara anrop rörande livsfara från SOS operatör då SOS sjuksköterskan har långa svarstider.
– Ta emot ärenden från 1177 Vårdguiden via en webbapplikation där sjuksköterska på 1177 bedömt att patientens tillstånd kan vara lämpligt för ett hembesök. o Sjuksköterskan har hänvisningsstöd som stöd för sin bedömning. 
– Prehospital bakjour på SOS Alarm bedömer vilka av de ärenden som inkommer från 1177som en läkarbedömning i hemmet ska utföras-
– Vissa av dessa ärenden kan genomföras genom bedömning i telefon.
– Generella läkemedelsfrågor som inte kan vänta mellan 22–08 vardagar samt helger då inte HLJ är öppen.
– Receptförnyelse- endast brådskande ärenden skall hanteras på jourtid, övriga hänvisas till nästa vardag – Hantera avvikande labororatoriesvar där remitterande vårdgivare har stängt, företrädesvis husläkarmottagningar och specialistmottagningar 

Fakta

Anställningsomfattning
Deltid 50%

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Publiceringsdatum
07 jun 2022

Jag vill veta mer om detta jobb, kontakta mig!