Sök
Medcura Logotype
Medcurapodden Medcura TV Medcura Nyheter

Medcura bildar kvalitetsråd

Medcura har beslutat att bilda ett kvalitetsråd med uppgift att vara ett övergripande råd för Medcuras kvalitetsarbete. Rådet ska verka för att Medcuras kvalitet görs synligare, vara rådgivande till ledningen och ett forum för erfarenhetsutbyte. Allt för att Medcura ska stå väl rustat i vårt framtida arbete och kunna tåla granskningar i vårt löpande upphandlingsarbete men även av både nya och befintliga kunder och – i slutändan för vår personals och patienternas skull.

Medcuras VD Niclas Cleverling är kvalitetssamordnare och vice VD Frida Asp är operativt ansvarig för att utveckla kvaliteten i verksamheten samt är kontaktperson gentemot personal och kunder i kvalitetsfrågor.

Niclas Cleverling – varför behövs ett kvalitetsråd?

– Kvalitetsrådet behövs för erfarenhetsutbyte, och för att förankra kvalitetsarbetet på ett realistiskt sätt inom hela verksamheten, både internt och externt. Vi behöver också ha med vår egen personals synpunkter redan i planeringen. Vi tror att kvalitetsrådets medlemmar kommer tillföra mycket erfarenheter och kunskap in i Medcura så vi kan vi bli mer effektiva i vårt arbete.

Rådets mandatperiod är två år. Kvalitetsrådet består av 5 personer varav 4 sjuksköterskor och 1 läkare.