Sök
Medcura Logotype
Medcurapodden Medcura TV Medcura Nyheter

Medcura svarar

Med anledning av artikeln i Svenska Dagbladet om vårdkrisen där Medcura tillsammans med andra ramavtalsleverantörer till SLL nämns är det viktigt att det framkommer hur stolta vi är över vårt ramavtal med SLL och vi sätter en heder i att leverera vårdpersonal utifrån de förutsättningar som vårt avtal med SLL tillåter.

Det är utmaning att leverera de volymer som avropas när andra icke upphandlande leverantörer utnyttjar SLL:s utsatta position medvetet genom att erbjuda mycket högre löner än vad vi upphandlade leverantörer har möjlighet till eftersom vi är förbundna till upphandlade priser. Vi tvingas då att ”tävla” mot 30-50% högre priser vilket motsvarar 10.000-20.000 kr i månadslön.

Vi välkomnar att fler leverantörer blir anslutna till SLL:s ramavtal och önskar inget hellre än att SLL får en bättre leverans. Men då anser vi att detta skall ske till upphandlade priser annars konkurrerar vi inte på samma villkor. SLL gjorde nyligen en utökad upphandling för att ansluta fler leverantörer till ramavtalet med förhoppningen att få en bättre leverans. Det uppmärksammades då att de bemanningsföretag som levererar mest till SLL utanför ramavtalet valde att inte ens lägga ett anbud i den upphandlingen.

Medcuras vision har alltid varit att sträva efter en skälig lön till våra akademiker. Den slåss vi för och står för till 100%. Men när aktörer utnyttjar våra skattemedel genom utstuderad avtalsotrohet i en för oss redan utsatt bransch som utför en stor samhällsnytta urvattnar det förtroendet för branschen och skapar en obalans i förhållandet lön vs erfarenhet.

Avslutningsvis, för Medcura en levande och aktiv dialog tillsammans med SLL för att nå en långsiktig lösning.

Niclas Cleverling
VD

Länk till artikeln på SVD