Sök
Medcura Logotype
Medcurapodden Medcura TV Medcura Nyheter

Medcura som partner

Medcura AB är ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade 2009. Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Det gäller allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Från vårt huvudkontor i centrala Stockholm ansvarar vi för uppdrag till både kommuner, landsting och ett stort antal privata vårdgivare från Umeå i norr till Malmö i söder. Medcuras affärsidé lyder:

”Vi tillhandahåller kompetent och lyhörd personal till vårdgivare vars uppdrag är att bedriva omsorgsfull och effektiv vård.”

Medcura som partner - Bemanning inom hälso- & sjukvård

Omsorgsfull rekrytering & bemanning

Det som kännetecknar vår framgångsrika rekrytering och bemanning är:

  • Personlig kontakt
  • Snabb handläggning
  • Engagemang
  • Lojalitet
  • God personalvård.

Tillgänglighet

Du når oss direkt dag som natt, helg som vardag. Vår kunniga servicepersonal finns alltid på plats för att bistå dig. Våra konsultchefer har alla mycket bred och gedigen erfarenhet av vårdbemanning för att kunna ta emot och behandla din förfrågan på bästa sätt. Med vår samlade kompetens och erfarenhetsbas kompletterar vi varandra.

Kvalitet

En förutsättning för att med stolthet leverera våra tjänster är att vi arbetar med kontinuitet som en av våra starkaste ledstjärnor. I processen att placera rätt person på rätt plats är kartläggningen och förståelsen för behov, önskemål och förväntningar hos dig som kund av yttersta vikt.

Uppföljning

Vi arbetar också med direkt och kontinuerlig uppföljningsdialog. Att få återkoppling på hur vi som leverantör lever upp till våra uppdragsgivares förväntan avseende kompetens, kvalitet och bemötande är en viktig del i Medcuras kvalitetsarbete.

Vår verksamhet bygger på långsiktighet och ömsesidigt förtroende i nära samverkan med våra kunder. Målsättningen med vårt arbete är att tillfredsställa våra kunders behov och överträffa förväntningarna vid varje uppdrag. Vår företagskultur är stark och präglas av arbetsglädje och öppenhet. Vi månar om vår personal och vill att alla ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete.

Medcura har en stadig och stabil tillväxt och vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling tillsammans med kunder och medarbetare.

Hur kan vi hjälpa din verksamhet? Kontakta oss eller skicka din förfrågan via formulär – vi återkommer vi till dig inom 24 timmar.