Sök
Medcura Logotype
Medcurapodden Medcura TV Medcura Nyheter

SLL drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars.

OBS! Medcura är redan upphandlad av SLL så detta påverkar inte oss och vår personal!

SLL meddelar att Karolinska Solna och Huddinge drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars. INGA fakturor kommer att betalas utan endast upphandlade bemanningsföretag som Medcura kommer att accepteras.

Inköpsavdelningen och Redovisningssektionen har uppmärksammat  att några verksamheter väljer att skriva egna avtal med icke upphandlade bemanningsleverantörer. Detta strider mot vårt regelverk och Lagen om offentlig upphandling, LoU. Karolinska kommer hädanefter inte att betala några fakturor gällande bemanning av sjuksköterskor såvida de inte avropats på rätt sätt och har giltiga beställningsnummer. Vi uppmanar verksamheten att avboka alla inbokade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från 1 mars och framåt, där avrop inte gjorts på korrekt sätt. Alla fakturor därefter kommer inte att betalas utan sändas tillbaka till leverantören. Information om detta har gått ut till alla leverantörer.

Vad innebär detta?

Sannolikt kommer Karolinska att uppmuntra den bemanningspersonal som arbetar för icke upphandlade bemanningsföretag att istället söka sig till de upphandlade för att minimera ytterligare personalbrist.