Medcura har gjort skillnad i Ukraina

07 okt 2022

Det har nu gått mer än ett halvår sedan kriget i Ukraina bröt ut, och vi har sett bilder och läst texter som är så ohyggliga att de kan vara svåra att ta in. Genom våra donationer har väldigt många fått hjälp, även om behoven fortfarande är enorma.

UNHCR har nått över 13 miljoner människor inne i Ukraina med nödhjälp. Trots ett väldigt osäkert läge når konvojer svårtillgängliga områden som befinner sig mitt i kriget. UNHCR har även hjälpt flera miljoner människor som flytt över landets gränser och bistått dem med skydd och nödhjälp. 

Från att kriget bröt ut den 24 februari och fram till september har UNHCR, tack vare bl.a Medcura nått ut med:  
– Nödhjälp som filtar, madrasser, sovsäckar, blöjor och toalettpapper till 2,1 miljoner människor.  
– Kontantstöd till 970 000 människor – både i Ukraina och i grannländerna – så att de kan betala hyra, mat, mediciner och köpa det nödvändigaste för att klara vardagen. 
– Mat, kläder och byggmaterial till över 800 000 människor.  
– Stöd och hjälp med information och transport till 480 000 människor vid gränsövergångar, samlingsplatser och via telefonjourer.   
– Sovplatser till 107 000 människor i akut behov av trygghet och tak över huvudet.  
– 265 hjälpkonvojer med nödproviant till 138 000 människor i de mest avlägsna och hårdast krigsdrabbade områden.  
– Vi har upprättat 36 Blå punkter. Blå Punkter är trygga samlingscenter längst flyktvägarna. Där får barn, kvinnor och äldre skydd, mat, psykosocialt stöd, rådgivning och tillgång till wifi.