Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Medcura AB  är ett bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård. Vi förmedlar samtliga tjänster inom vårdsektorn såsom Läkare, Sjuksköterskor, Fysioterapeuter m.fl. till privata och offentliga vårdgivare i Norden. Från enstaka vikarier över dagen till drift av hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Medcuras vision:

Medcura ska vara det naturliga förstahandsvalet vid bemanning inom sektorn hälso- och sjukvård.

Medcura ska vara det ledande vårdbemanningsföretaget i upphandlingar som utvärderas på 
100% kvalité.

  • Kvalitet – ska finnas med i varje möte och präglas av lyhördhet, handlingskraft och kompetens
  • Personlig handläggning
  • Utvecklingsvilja

Målet med Medcuras kvalitetsarbete är nöjda kunder och nöjda medarbetare. Medcuras namn ska vara förknippat med hög kvalitet, kompetens och kapacitet avseende personal, våra tjänster och service. Vi bistår våra kunder med rätt kompetens när och där det behövs.

Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra våra processer, rutiner och strukturer i en strävan att ständigt förfina leverans av kvalitet i alla led. Genom engagemang, uppföljning och utvecklingsvilja säkerställer vi genom våra processer att vi uppfyller våra kunders och intressenters krav, förväntningar samt gällande författningskrav.