Vann upphandling Sjuksköterskor och Fysioterapeut & Arbetsterapeut till Trelleborgs kommun

22 aug 2023

Vi tecknar avtal med Trelleborgs kommun avseende bemanning Sjuksköterskor och Fysioterapeuter & Arbetsterapeuter. Välkommen att söka dig till oss om du vill arbeta i Trelleborg.