Medcura vinner tilldelningsbeslutet för samtliga regioner!

17 nov 2023

Nationella upphandlingen får klartecken. Kammarrätten avslår samtliga ansökningar om överklagan.

För drygt en månad sedan meddelades Medcura tilldelningsbeslutet gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner. Då stod det klart att Medcura kommer få fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21 regioner.

Upphandlingen överklagades av flera bolag och har sedan dess legat för beslut hos Kammarrätten. Den 16 november 2023 meddelar Kammarrätten i Göteborg att man avslagit samtliga ansökningar om överklagan.

  • Medcura är naturligtvis stolta och lättade över det förnyade förtroende vi har fått att leverera vårdpersonal till regionerna. Vi står till förfogande att kunna hjälpa samtliga regioner i det viktiga uppdrag vi har och den samhällsnytta som vi bidrar till genom flexibel bemanning och att finnas där som behovet är som störst, säger Niclas Cleverling Verksamhetschef på Medcura.

Avtalet beräknas träda i kraft i januari 2024 och respektive region kommer ansluta sig i takt med att deras nuvarande avtal löper ut. Medcura fortsätter under tiden att leverera på befintliga regionala avtal.