Nationella avtalsförvaltningen informerar att sommaravropen från regionerna skickas ut tidigast 1 april

07 feb 2024

Medcura har fått information från nationella avtalsförvaltningen att 17 regioner av 21 kommer att ha ingått i det nationella avtalet från 1 april. Regionerna har tagit en gemensam inriktning att sommaravrop i dessa 17 regioner kommer sker tidigast från 1 april. Innan sommaravropen kan ske behöver regionerna säkerställa sina regionanställdas semesterönskemål och därefter kan avrop ske. En ytterligare avsikt är att regionerna vill vara avtalstrogna till det nationella avtalet så långt det går.