Medcura Logotype
Medcurapodden Medcura TV Medcura Nyheter
Rosie Billquist - Medcura

Medcura nyrekryterar till Stockholmskontoret

11jun2019

Vi hälsar Rosie Billquist varmt välkommen som nationell affärsområdeschef till Medcura för OP/Anestesi/IVA. Rosie har många års erfarenhet från vårdbemanning och kommer med sin kunskap vara med och utveckla Medcuras verksamhet som leverantör av alla personalkategorier på operationsavdelningen inför framtiden.

Medcura storrekryterar till Malmökontoret

Medcura storrekryterar till Malmökontoret

08maj2019

Vi välkomnar våra nya konsultchefer Åsa Funke och Therese Isaksson till vårt Malmökontor. Dom kommer senast från ett annat vårdbemanningsföretag i Malmö och har tidigare arbetat främst med läkarbemanning. Både Åsa och Therese kommer att förstärka Medcura SYD med sin kunskap och mångåriga erfarenhet från bemanningsbranschen. 

Medcura - Region Uppsala

Medcura vinner upphandling till Region Uppsala!

04apr2019

Medcura har vunnit upphandlingen bemanning av specialistläkare allmänmedicin och både grundutbildade och specialistsjuksköterskor till Region Uppsala. Vi är glada och stolta över det förtroende vi fått från Region Uppsala. 

Medcura - Region Västra Götaland

Medcura vinner upphandling till VG-region!

04apr2019

Medcura har vunnit upphandlingen till VG-region! Vi är väldigt stolta och glada att få förtroendet från den stora VG-regionen att få leverera sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare.  

Medcura Nyheter - Gita Rajan

Vi säger grattis till Gita Rajan för nomineringen till årets vårdhjälte

26mar2019

Gita Rajan som tidigare arbetat som läkare på Medcura startade Wonsa för snart 5 år sen ur frustrationen över att inte veta var hon skulle remittera sina patienter som skadats psykiskt efter sexuella övergrepp. I nästan 5 år har hon slitit för att hjälpa de som utsatts. Nu är Gita nominerad till årets vårdhjälte genom Aftonbladet och Svenska Hjältar-galan.

Medcura stöttar Wonsas arbete och önskar Gita ett stort lycka till.

Nyheter Medcura - SLL drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars.

SLL drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars.

14feb2019
OBS! Medcura är redan upphandlad av SLL så detta påverkar inte oss och vår personal!

SLL meddelar att Karolinska Solna och Huddinge drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars. INGA fakturor kommer att betalas utan endast upphandlade bemanningsföretag som Medcura kommer att accepteras.

Läs mer

Medcura bildar kvalitetsråd inom vårdbemanning

Medcura bildar kvalitetsråd

09jan2019

Medcura har beslutat att bilda ett kvalitetsråd med uppgift att vara ett övergripande råd för Medcuras kvalitetsarbete. Rådet ska verka för att Medcuras kvalitet görs synligare, vara rådgivande till ledningen och ett forum för erfarenhetsutbyte. Allt för att Medcura ska stå väl rustat i vårt framtida arbete och kunna tåla granskningar i vårt löpande upphandlingsarbete men även av både nya och befintliga kunder och – i slutändan för vår personals och patienternas skull.

Medcuras VD Niclas Cleverling är kvalitetssamordnare och vice VD Frida Asp är operativt ansvarig för att utveckla kvaliteten i verksamheten samt är kontaktperson gentemot personal och kunder i kvalitetsfrågor.

Niclas Cleverling – varför behövs ett kvalitetsråd?

– Kvalitetsrådet behövs för erfarenhetsutbyte, och för att förankra kvalitetsarbetet på ett realistiskt sätt inom hela verksamheten, både internt och externt. Vi behöver också ha med vår egen personals synpunkter redan i planeringen. Vi tror att kvalitetsrådets medlemmar kommer tillföra mycket erfarenheter och kunskap in i Medcura så vi kan vi bli mer effektiva i vårt arbete.

Rådets mandatperiod är två år. Kvalitetsrådet består av 5 personer varav 4 sjuksköterskor och 1 läkare.

Medcura svarar

03jan2019

Med anledning av artikeln i Svenska Dagbladet om vårdkrisen där Medcura tillsammans med andra ramavtalsleverantörer till SLL nämns är det viktigt att det framkommer hur stolta vi är över vårt ramavtal med SLL och vi sätter en heder i att leverera vårdpersonal utifrån de förutsättningar som vårt avtal med SLL tillåter.

Det är utmaning att leverera de volymer som avropas när andra icke upphandlande leverantörer utnyttjar SLL:s utsatta position medvetet genom att erbjuda mycket högre löner än vad vi upphandlade leverantörer har möjlighet till eftersom vi är förbundna till upphandlade priser. Vi tvingas då att ”tävla” mot 30-50% högre priser vilket motsvarar 10.000-20.000 kr i månadslön.

Läs mer

Medcura - Niclas Cleverling

VD har ordet

05Dec2018

Detta år närmar sig sitt slut och jag kan konstatera att det för Medcura har varit vårt bästa år sedan bolaget grundades 2009. Och det hade inte kunnat gå utan er, våra fantastiska konsulter och anställda. Det är er som jag med stor tacksamhet och ödmjukhet tänker på när vi nästa år firar 10-års jubileum som ett av Sveriges främsta vårdbemanningsföretag.

Läs mer