Medcura Logotype
Nyheter Medcura - SLL drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars.

SLL drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars.

14feb2019
OBS! Medcura är redan upphandlad av SLL så detta påverkar inte oss och vår personal!

SLL meddelar att Karolinska Solna och Huddinge drar tillbaka ALLA bokade uppdrag med oupphandlade bemanningsföretag från 1 mars. INGA fakturor kommer att betalas utan endast upphandlade bemanningsföretag som Medcura kommer att accepteras.

Läs mer

Medcura bildar kvalitetsråd inom vårdbemanning

Medcura bildar kvalitetsråd

09jan2019

Medcura har beslutat att bilda ett kvalitetsråd med uppgift att vara ett övergripande råd för Medcuras kvalitetsarbete. Rådet ska verka för att Medcuras kvalitet görs synligare, vara rådgivande till ledningen och ett forum för erfarenhetsutbyte. Allt för att Medcura ska stå väl rustat i vårt framtida arbete och kunna tåla granskningar i vårt löpande upphandlingsarbete men även av både nya och befintliga kunder och – i slutändan för vår personals och patienternas skull.

Medcuras VD Niclas Cleverling är kvalitetssamordnare och vice VD Frida Asp är operativt ansvarig för att utveckla kvaliteten i verksamheten samt är kontaktperson gentemot personal och kunder i kvalitetsfrågor.

Niclas Cleverling – varför behövs ett kvalitetsråd?

– Kvalitetsrådet behövs för erfarenhetsutbyte, och för att förankra kvalitetsarbetet på ett realistiskt sätt inom hela verksamheten, både internt och externt. Vi behöver också ha med vår egen personals synpunkter redan i planeringen. Vi tror att kvalitetsrådets medlemmar kommer tillföra mycket erfarenheter och kunskap in i Medcura så vi kan vi bli mer effektiva i vårt arbete.

Rådets mandatperiod är två år. Kvalitetsrådet består av 5 personer varav 4 sjuksköterskor och 1 läkare.

Medcura svarar

03jan2019

Med anledning av artikeln i Svenska Dagbladet om vårdkrisen där Medcura tillsammans med andra ramavtalsleverantörer till SLL nämns är det viktigt att det framkommer hur stolta vi är över vårt ramavtal med SLL och vi sätter en heder i att leverera vårdpersonal utifrån de förutsättningar som vårt avtal med SLL tillåter.

Det är utmaning att leverera de volymer som avropas när andra icke upphandlande leverantörer utnyttjar SLL:s utsatta position medvetet genom att erbjuda mycket högre löner än vad vi upphandlade leverantörer har möjlighet till eftersom vi är förbundna till upphandlade priser. Vi tvingas då att ”tävla” mot 30-50% högre priser vilket motsvarar 10.000-20.000 kr i månadslön.

Läs mer

Medcura - Niclas Cleverling

VD har ordet

05Dec2018

Detta år närmar sig sitt slut och jag kan konstatera att det för Medcura har varit vårt bästa år sedan bolaget grundades 2009. Och det hade inte kunnat gå utan er, våra fantastiska konsulter och anställda. Det är er som jag med stor tacksamhet och ödmjukhet tänker på när vi nästa år firar 10-års jubileum som ett av Sveriges främsta vårdbemanningsföretag.

Läs mer

Medcura - Region Gotland

Medcura vinner upphandlingen till region Gotland!

20sep2018

Medcura har vunnit upphandlingen gällande bemanning av läkare, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor till hela Region Gotland. Vi är väldigt stolta att få hjälpa regionen med denna viktiga kompetens och tackar ödmjukast för det förtroende som vi har fått.

Medcura - Region Skåne

Medcura vinner upphandling för Region Skåne

12sep2018

Medcura har vunnit ännu en upphandling! Vi är väldigt stolta att återigen få Region Skånes förtroende att denna gång få leverera Medicinska sekreterare. Detta stärker vår relation och närvaro med hela Region Skåne som vi redan levererar sjuksköterskor till. Tack Skåne!

Medcura - Landstinget Dalarna

Medcura har vunnit upphandling till Landstinget Dalarna

07sep2018

Medcura har vunnit upphandlingen på bemanning av specialistläkare till Landstinget Dalarna. Vi är glada och stolta över det förtroende vi har fått och tackar Landstinget Dalarna.

Tally Gellberg - Konsultchef Medcura

Tally Gellberg börjar som konsultchef på Medcura

02maj2018

Vi hälsar vår nya konsultchef Tally Gellberg varmt välkommen till Medcurafamiljen. Tally kommer förstärka vårt kontor i Malmö och tillse att både konsulter och kunder får första klass service.

Medcura - Sunne Kommun

Medcura vinner upphandling Sunne kommun

20apr2018

Medcura vann upphandlingen av bemanning sjuksköterskor till Sunne kommun. Vi är glada och stolta över det och tackar Sunne kommun för det förtroende vi har fått.