Välj frihet och flexibilitet

Är du Läkare, Sjuksköterska, Medicinsk sekreterare, Psykiatriker, Fysio- eller arbetsterapeut, Undersköterska, Socionom eller har du någon annan kompetens inom vård och omsorg? 

Sedan vi började bemanna vårdbranschen för över tio år sedan har vårt fokus varit tydligt – att ta hand om vården. Det gör vi genom att sätta rätt kompetens på rätt plats och ta hand om våra konsulter.

Det kanske är ersättningen som lockar till en början, men det är något annat som får människor att stanna kvar hos oss på Medcura. För att verkligen trivas med ett jobb krävs något mer. Mer inflytande, större frihet och att jobba med någon som faktiskt bryr sig.

Vi jobbar för våra konsulters bästa – och vi försöker alltid bli ännu bättre på vårt jobb.

Medcura - Bemanning inom hälso- och sjukvård